ABC Biuro Rachunkowe :: Radom

Zadzwoń: 606 668 685

Nasza oferta

Oferta obejmuje szeroki wachlarz usług rachunkowych, między innymi:

 • Księgi handlowe

 • Księga przychodów i rozchodów

 • Ryczałt i karta podatkowa

 • Ewidencje VAT

 • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia

 • Deklaracje podatkowe - PIT, CIT, VAT

 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego

 • Kompleksowa obsługa ZUS

 • Obsługa kadr i płac

 • Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie

 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności

 • Rozliczenia czasu pracy kierowców

 • Tworzenie regulaminów pracy

 • Transport krajowy i międzynarodowy

Usługi biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy.

Rozliczenia czasu pracy kierowców

Profesjonalne i kompleksowe rozliczenia czasu pracy kierowców w oparciu o obowiązujące przepisy prawa europejskiego i krajowego

Analiza naruszeń zgodnie z wymaganiami Inspekcji Transportu Drogowego:

 • sporządzanie raportów naruszeń rozporządzenia WE 561/2006 oraz Umowy AETR

 • wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów

Analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych oraz wykresówek:

 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez tachograf analogowy na wykresówkach

 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez kierowcę poprzez operowanie selektorem tachografu

 • sprawdzenie poprawności wypełnienia danych na wykresówkach przez kierowcę (imię, nazwisko, miejscowość początkowa, miejscowość końcowa, data początkowa, data końcowa, numer rejestracyjny samochodu, stan licznika początkowy, stan licznika końcowy)

Analiza czasu pracy kierowcy:

 • Kierowca zatrudniony w transporcie drogowym musi przestrzegać przepisy w zakresie czasu jazdy, czasu pracy, przerw i odpoczynków. Za ich naruszenie nakładane są kary we wszystkich krajach europejskich. Najważniejsze jednak, że kierowcy w razie sporu z pracodawcą są w stanie co do minuty wskazać przepracowany czas – dysponują zapisami swojej pracy w postaci wykresówek i plików cyfrowych zarejestrowanych przez tachograf.

 • Warto więc analizować czas pracy kierowców w celu uniknięcia ewentualnych kar, ale i zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami kierowców.

 • Nasza analiza wskaże dokładnie ilość przepracowanych godzin z ich podziałem skutkującym koniecznością wypłaty wynagrodzenia i dodatków w różnej wysokości, ale też pozwoli Państwu stwierdzić ilość naruszeń popełnianych przez zatrudnionych pracowników.

Analiza dokumentacji obowiązującej w firmie:

Po zapoznaniu się z dokumentacją w Państwa firmie określamy jej zgodność z obowiązującymi przepisami, proponujemy lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne, które uwzględnią specyfikę danej firmy i pozwolą na ograniczenie kosztów. Częstym przypadkiem w funkcjonujących firmach przewozowych jest istnienie dokumentacji oderwanej od realiów. Zdarzają się np. przypadki w których kierowca jest wynagradzany niezgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, co jest wychwytywane dopiero podczas kontroli – i rodzi ogromne skutki finansowe.

Stworzenie dokumentacji kadrowo - płacowej:

 • pomoc w doborze systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców

 • stworzenie regulaminu pracy/obwieszczenia

 • przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w dokumentacji kierowcy (w tym umowa o pracę)

Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy:

 • wyliczenie należnego wynagrodzenia z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, nocnych, dyżurów 50% i 100%

 • wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny

 • wnioski urlopowe

 • wykroczenia według Państwowej Inspekcji Pracy

Rozliczanie delegacji:

 • sporządzanie rozliczeń należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych (diety i ryczałty za noclegi)

 • ustalenia należnych kwot z wyżej wymienionego tytułu w oparciu obowiązujące przepisy

Rozliczanie płacy minimalnej na terenie krajów europejskich:

 • kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej dla kierowców

 • tworzenie raportów rozliczeniowych

Kontakt z nami

Biuro Rachunkowe ABC
Marzena Banaszek

ul. Grochowa 9/8
26-600 Radom

Godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00

tel. 048 340 30 99
kom. 606 668 68

e-mail: biuro@abc.radom.pl

więcej ...

nasz adres: ul. Grochowa 9/8

copyright © 2011 www.abc.radom.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl